Hướng dẫn: Cài đặt và sử dụng máy in Canon SelphyXem Video
Xem thêm tài liệu:
+ Loại tài liệu: pdf
+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt
+ Nội dung bao gồm:

    - Hướng dẫn lắp đặt
    - Hướng dẫn cài driver
    - Hướng dẫn sử dụng


Vui lòng nhấn vào đây để tải về