Quảng bá dịch vụ của bạnĐăng địa chỉ của bạn lên Google maps để quảng bá, những khách hàng muốn chụp ảnh thẻ ở khu vực của bạn có thể tìm đến bạn thông qua google maps!
Bước 1: Chụp ảnh cửa tiệm của bạn


    + Chụp vài ảnh về cửa tiệm của bạn: phía trước toàn cảnh, bên trong, bảng hiệu...
    + Chú ý: Dùng điện thoại và nhớ bật chia sẽ vị trí để chụp


Bước 2: Gửi ảnh đến chúng tôi


    + Gửi ảnh cửa hàng đã chụp đến zalo 0977054999


Bước 3: Chờ cập nhật


    + Chúng tôi sẽ cập nhật vị trí giúp bạn


Chia sẽ thành công vị trí lên bản đồ
Bạn sẽ nhận thêm nhiều khách hàng đến chụp ảnh!