So sánh máy in DNP RX1 và Canon SelphyNội dung video:


>> So sánh giá, tốc độ, chất lượng 2 máy
>> In 10 ảnh 3x4 bằng Canon CP1000
>> Chỉnh màu và in bằng DNP RX1
>> Sử dụng phần mềm 123 Passport.

Mời các bạn xem video:

Xem thêm