Hướng dẫn in nhiều người trên 1 tờ (A6 hoặc A4)Video dưới đây hướng dẫn các bạn in nhiều người trên 1 tờ giấy bằng phần mềm 123 passport

+ Sắp 4 người trên 1 tờ A6 (Canon Selphy)
+ Sắp nhiều người, nhiều cỡ trên 1 tờ A4
+ Dễ dàng và tự động

Mời các bạn xem video:

Xem thêm