Nhập mã số để tải
  • Mã số gồm 6 hoặc 7 số được in kèm ảnh thẻ của bạn!
  • Bạn có thể tải ảnh bằng cách quét mã QR in trên ảnh (nếu có)!
  • Dùng mã này để in lại ảnh tại các đại lý 123 passport trên toàn quốc!