Hướng dẫn | Hỗ trợ cài đặt phần mềm 123 passportSau khi tải về phiên bản mới nhất của 123 passport, quý khách chạy file cài đặt và làm theo các bước đơn giản như sau:

+ Bước 1: Màn hình chào hỏi. Nhấn [Next] để tiếp tục.
+ Bước 2: Chọn thư mục cài đặt. Bạn có thể để mặc định rồi nhấn [Next] để tiếp tục.
+ Bước 3: Tạo icon ở desktop và start menu. nhấn [Next] để tiếp tục.
+ Bước 4: nhấn [Install] để bắt đầu cài đặt.
+ Cài đặt xong quý khách có thể khởi động 123 passport ngay hoặc khởi động từ icon ở desktop của bạn!

Chú ý: chương trình yêu cầu kết nối internet để khởi động. Vui lòng kiểm tra kết nối của bạn trước khi khởi động chương trình!


Hướng dẫn khắc phục lỗi : "Lỗi không tìm thấy khuôn mặt":
(Runtime error 48 - File not found)

Bước 1: Tải và cài đặt phần sửa lỗi vcredist_x86 tại đây hoặc mirror
Bước 2: Cài đặt lại 123 passport thêm 1 lần nữa!

Xem thêm hướng dẫn khắc phục các lỗi khác tại đây